kulturë

Kulturë korporative:

Fryma e ndërmarrjes: e ndershme, miqësore, e zellshme, ndërmarrëse.

Filozofia e biznesit: krijoni vlera dhe kontribuoni në shoqëri.

Politika e menaxhimit: përfitim i ndërsjellë, bashkëpunim fitues.

Filozofia e menaxhimit: shkenca, racionaliteti, standardizimi, inovacioni.

Koncepti i shërbimit: së pari klient, i bazuar në integritet, kënaqësia e klientit është ndjekja jonë e përjetshme.

Fryma humaniste: njerëzit e orientuar, punonjësit dhe ndërmarrjet rriten së bashku.

WhatsApp Chat Online!