kulturë

Kulturë korporative:

shpirt Enterprise: i sinqertë, miqësore, të zellshëm, iniciativë.

filozofia e biznesit: të krijuar vlera dhe për të kontribuar për shoqërinë.

Politika e menaxhimit: përfitim reciprok, të fitojë të fitojë bashkëpunim.

filozofinë e menaxhimit: Shkenca, racionaliteti, standardizimi, risi.

Koncepti i shërbimit: konsumatorit të parë, integritetin e bazuar, kënaqësinë e konsumatorit është ndjekje tonë të përjetshëm.

shpirt humaniste: njerëz të orientuar, të punësuarit dhe ndërmarrjet rriten së bashku.


WhatsApp Online Chat!