Култура

Корпоративна култура:

Претпријатие дух: чесен, пријателски, вреден, претприемнички.

Деловна филозофија: создадете вредност и придонесете за општеството.

Политика за управување: взаемна корист, понудената соработка.

Менаџмент филозофија: наука, рационалност, стандардизација, иновација.

Услуга концепт: прво клиент, базиран на интегритет, задоволството на клиентите е наше вечно извршување.

Хуманистички дух: ориентирани кон луѓе, вработените и претпријатијата растат заедно.

WhatsApp Интернет разговор!