კულტურა

კორპორაციული კულტურა:

Enterprise სული: პატიოსანი, მეგობრული, გულმოდგინე, სამეწარმეო.

ბიზნესის ფილოსოფია: შექმნას ღირებულება და ხელი შეუწყოს საზოგადოებაში.

მართვის პოლიტიკა: ურთიერთსარგებლიანობის მომგებიანი თანამშრომლობა.

მართვის ფილოსოფია: მეცნიერება, რაციონალურობა, სტანდარტიზაციის, ინოვაცია.

კონცეფცია: მომხმარებელს პირველი, მთლიანობის დაფუძნებული, სამომხმარებლო კმაყოფილების არის ჩვენი მარადიული დევნა.

ჰუმანისტური სულის ადამიანი ორიენტირებული, თანამშრომლები და საწარმოების იზრდება ერთად.


WhatsApp Online Chat!