مورد مشتری

01

01

01

نمایشگاه ترکیه

دوستان عزیز به بازدید از غرفه ما خوش آمدید!

01

01

01

مشتریان هندی

نوامبر 2017 مشتریان هندی برای بحث در مورد پروژه ترمینال از شرکت ما بازدید می کنند.

01

شرکت من مشتریان کنیا

مارس 2017 مشتریان کنیا برای بحث در مورد پروژه ترمینال باکس از شرکت ما بازدید کردند

01

شرکت ما مشتریان آفریقای جنوبی

آگوست 2017 مشتریان آفریقای جنوبی برای بحث در مورد پروژه جعبه اتصال از شرکت ما بازدید کردند.

مدیر عامل به اروپا می رود

در سپتامبر 2017 ، مدیر عامل ما از مشتریان فرانسوی بازدید کرد

01


WhatsApp چت آنلاین!