култура

Корпоративна култура:

Enterprise дух: честни, приятелски, усърден, предприемчиви.

Бизнес философия: създаване на стойност и допринасят за обществото.

Управленска политика: взаимна изгода, печеливши мерки за сътрудничество.

философия за управление: наука, рационалност, стандартизация, иновации.

концепция за обслужване: клиент за първи път, почтеност основа, удовлетвореността на клиентите е нашият вечен преследването.

Хуманистичен дух хора, ориентирани, служители и предприятия растат заедно.


WhatsApp онлайн чат!